Rammer

Min Lille Verden består af to selvstændige enheder:
En privat daginstitution på Lykkesholms Allé 8a 1902 Frederiksberg C. CVR nr.20726881
En privat daginstitution på H.C.Ørstedsvej 7b 1879 Frederiksberg C. CVR nr.39873435

Huset på Lykkesholms Allé 8A er bygget i 1914 og består af 138 m² fordelt på to etager. Stueetagen er som regel opsamlingsrum for alle børnene i de ydre timer. Der er 5 legerum til at bruge, således pædagogerne kan arbejde med små børnegrupper. Der to rum i stueetagen, to rum på 1. sal og en legeplads.
Der er to børnegrupper, Stjernerne og Regnbuen med i alt fjorten børn.
Vi er 2 pædagoger, 2 pædagogmedhjælper og en leder.
Vi modtager studerende i 3 – 6 måneders praktikforløb.

Lokalerne på H. C. Ørstedsvej 7b strækker sig over 200 m2 fordelt på to afdelinger med en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe. Der er ni funktionsrum til at bruge, således pædagogerne kan arbejde med små børnegrupper.  En legeplads , et værksted, garderoberum, idrætsrum, børnebibliotek og to faste stuer for hver børnegruppe.
Der er to børnegrupper, Nordstjernen med en vuggestuegruppe og Universet med en børnehavegruppe.

Faciliteter
Grupperummene er store og lyse med gode indefaciliteter. Derudover har vi indrettet udendørs legearealer og soveområde. Vi er også meget glade for at benytte Hovedbiblioteket, biblioteket på Danasvej, lokale legepladser, Landbohøjskolens Have, Frederiksberg Have, søerne og ZOO. Desuden har vi faste dage hvor vi går til gymnastik i Hermes Hallen og Tumlesalen.
Vi arbejder og har fælles aktiviteter sammen på tværs af grupperne, hvilket betyder, at børnene lærer alle de voksne og børn at kende.

Forældrebestyrelse
Min Lille Verdens Forældrebestyrelse har en speciel rolle. Den skal sikre forældre medinflydelse- og indragelse i institutionens virke i samarbejde med lederen. Forældrebestyrelsen deltager i ansættelse af pædagoger og bl.a. planlægger arrangementer og det årligt forældremøde i hver enhed. Bestyrelsen samarbejder med ledelsen om markedsføring, promovering, fundraising, kommunikation og arrangerer fælles aktiviteter i institutionen.

Medlemmer: Sussi Pagh, Marie Lauritsen, Amalie Ramsgaard og Christina Könnecke, 

Suppleanter: Emil Østergaard Rue