Rammer

Huset på Lykkesholms Allé 8A er bygget i 1914 og består af 138 m² fordelt på to etager. Der er en vuggestuegruppe, Regnbuen. Stueetagen er som regel opsamlingsrum for alle børnene. Der er 5 rum til at bruge, således pædagogerne kan arbejde med små børnegrupper. Der to rum i stueetagen, to rum på 1. sal og en legeplads.

Lokalerne på H. C. Ørstedsvej 7b strækker sig oover 200 m2 fordelt på to afdelinger med en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe. Der er otte funktionsrum til at bruge, således pædagogerne kan arbejde med små børnegrupper.  En legeplads , et værksted, garderoberum, idrætsrum, børnebibliotek, et køkken og to faste stuer for børnene.

Faciliteter
Grupperummene er store og lyse med gode indefaciliteter. Derudover har vi indrettet udendørs legearealer og soveområde. Vi er også meget glade for at benytte lokale legepladser, Landbohøjskolens Have, Frederiksberg Have, søerne og ZOO.
Vi arbejder og har fælles aktiviteter sammen på tværs af grupperne, hvilket betyder, at børnene lærer alle de voksne og børn at kende.

Normering
Institutionen kan rumme vuggestuebørn i alderen seks måneder til tre år og børnehavebørn fra 2 år og 10 måneder til 6 år.
Vi er 5 pædagoger, 4 pædagogmedhjælper, 1 køkkenmedhjælper, 1 vicevært og en leder. Der er tilknyttet to pædagoger og en pædagogmedhjælper til hver børnegruppe. Vi modtager studerende i 3 – 6 måneders praktikforløb.

Forældrebestyrelse
Min Lille Verdens Forældrebestyrelse har en speciel rolle. Den skal sikre forældremedinflydelse- og indragelse i institutionens virke i samarbejde med lederen.

Medlemmer: Ditte Maria Staustrup Haugen, Helena Cathrine Gustavsson, Tilde Overbeck Christensen. Suppleanter: Nete Bækkel Kjær.