Emneårsplan

Vi forsøger at arbejde ud fra forskellige projekter i løbet af året. Dette gør vi for at give barnet  viden og kontinuitet omkring et bestemt tema. Et projekt kan udfolde sig med et tema og forskellige aktiviteter, som giver barnet erfaringer, oplevelser og viden. Samtidig bestræber vi os på at sammenkoble projekterne med flere af læreplanstemaer, så barnets stimuleres alsidigt.

Et planlagt projekt åbner op for muligheden for at komme vidt omkring læreplanstemaer. Vi kan f.eks. tage på udflugt i naturen, øve sange og lære om venskab og i det hele taget inddrage temaet i hverdagen og aktiviteterne med børnene.

Nedenstående ses et eksempel på en emneårsplan. Projekter og varighed bliver tilpasset løbende, så det passer til sammensætningen af den aktuelle børnegruppe. I kan læse mere om de forskellige projekter under dokumentation SMTTE model.

Januar
Projekt 1. Dyrene i vandet / Alt hvad det kan flyve. Tidsvarighed januar-februar.

Februar
Fastelavnsaktiviteter, udklædning og ansigtsmaling. Fastelavnsfest.
Projekt 2. Krop og bevægelses forløb. Vi fortæller børnene om kroppens funktioner og bevægelser. Aktiviteterne er tilrettelagt til at styrke både fin og grovmotorik. Tidsvarighed februar-juni. Gymnastik forløb i Tumlesalen på Danasvej om tirsdagen og Hermes Hallen på Steenwinkelsvej om onsdagen.

Marts
Sanserne: Vi foretager sansestimulering (se, dufte, høre, smage, røre) og laver tegne male projekter.

April
Projekt 3. Hvad vi ved om dyr. Tidsvarighed april-juni
Vi læser og synger om dyr og laver dyre-gymnastik. Vi tager på udflugt i ZOO, DBP og Frederiksberg Have.

Maj
Der arbejdes fortsat med projekt 2 og 3.

Juni
Der arbejdes fortsat med projekt 2 og 3.

Juli
Ferie/pause

August
Projekt 4. Naturoplevelser. Vi fortæller børnene om de lokale legepladser vi besøger. Vi tilrettelægger aktiviteter om skov, strand og by.
Sommerfest i august

September
Der arbejdes forsat med projekt 4.

Oktober
Projekt 5. Krop og bevægelse med fokus på selvhjulpenhed. Vi støtter børnene i at lære på / afklædning og inddrager dem i hverdags rutiner.

November
Der arbejdes fortsat med projekt 5.

December 
Juleforberedelser: Vi laver juleklip og synger julesange. Fortællinger om jul, nisser og julemand og holder Julefest.