Indkøring

I Min lille verden har personalet den holdning, at en god indkøring er vigtig for både barnet og for forældrene. Indkøringen skal ses som vejledende og der tages udgangspunkt i det enkelte barns samt forældrenes behov.
Personalet i Min Lille Verden ønsker at indkøringen skaber grobund for et godt, respektfuldt og omsorgsfuldt samarbejde med barnet i fokus. Når barnet starter får det derfor tilknyttet en fast kontaktperson, som langsomt lærer barnet at kende.

Kontaktpersonens rolle
I de første par uger i institutionen skal barnet lære sine nye omgivelser at kende, herunder kontaktpersonen, de øvrige voksne og børn samt den daglige rytme. Kontaktperson vil gennem iagttagelse, dialog og samtale med forældre lære barnet og dets rytmer at kende.

Når indkøringen er godt i gang, og det bliver tid til at barnet skal være i institutionen på egen hånd, vil den daglige dialog med kontaktpersonen handle om barnets dag. Denne dialog vil veksle mellem informationer fra kontaktpersonen/personalet og dialog om barnets to verdener – hjemmet og institutionen.

Aflevering
Personalet ved, at det kan være svært at aflevere sit barn – specielt hvis barnet er ked af det. Derfor er det vigtigt, at I som forældre signalerer, at det er helt i orden, at barnet skal være i institutionen. Barnet vil opleve tryghed, ro og nysgerrighed i mødet med andre mennesker. Barnet vil have lyst til at lære den nye tilværelse at kende.

Vores forventninger til forældrene er:

 • At i løbende holder os orienteret om, hvad der sker i barnets liv
 • At I holder jer orienteret via infotavle, nyhedsbreve, hjemmeside og udleveret materiale
 • At I er med til at opbygge barnets tillid til vuggestuen og beder om hjælp ved f.eks. aflevering/afhentning
 • At I kontakter personalet (mobil nr. 3082 1165) eller lederen (mobil nr. 29721165), hvis i  undres eller er utrygge ved noget
 • At I respekterer det pædagogiske arbejde, hvilket betyder –  ingen forstyrrelser ved morgensamling, aktiviteter osv.
 • At I er engagerede og nysgerrige i vores arbejde
 • At I melder jeres barns fridage, ferie, sygdom på mobil nr. 3082 1165 inden kl. 8:30

Vi tilbyder

 • En fast kontaktperson i indkøringsfasen
 • En engageret og faglig bevidst personalegruppe
 • Synliggørelse af dagligdagen, pædagogiske aktiviteter ifm. læreplaner og Frederiksberg kommunens målsætninger
 • Samtaler omkring indkøringen, trivsel og børnehaveparathed
 • Åben dialog, hvor vi holder jer orienteret omkring barnets dagligdag i institutionen
 • En omsorgsfuld dagligdag

Familien og barnet får at vide, hvem kontaktpersonen er, når i møder første dag i vuggestuen.

Det optimale forløb – et eksempel
Umiddelbart kan det virke uoverskueligt med tre ugers indkøring. Men vi har erfaret, at en rolig og lang opstart er vigtig, for at imødekomme barnets behov for at lære en hel ny verden at kende.

Den første uge
Mandag til onsdag: I kommer kl. 8.30-10.30. Her er I på stuen sammen med kontaktpersonen og andre børn. Vi tilbyder formiddagsmad kl. 8.30 til alle børnene. I er velkomne til at være med. Der holdes morgensamling kl. 9.30.

Vi kan også aftale indkøring om eftermiddagen, hvor I kan komme fra kl. 13.30 – 15.30. Hvis barnet normalt sover i dette tidsrum, er det en god idé at forsøge at rykke søvnen til tidligere. På det tidspunkt hvor I møder, er det leg, morgensamling og samvær med kontaktpersonen og andre børn, der er i fokus.

Kl. 10.30 / 15.30 siges der farvel og på gensyn i morgen.

Torsdag: I kommer kl. 9.00 og er med til morgensamling kl. 9.30. Eventuelt kan barnet prøve at sige farvel til mor eller far i ca. 1 time. Barnet er med til frokost kl. 11.00 sammen med mor eller far, og I kan går hjem efter frokost kl. 11.30.

Fredag: I kommer kl. 9.00 og barnet prøver at sige farvel til mor eller far og er med i institutionens rytme. I kommer og henter barnet kl. 11.30. Fredag kan der eventuelt være en samtale med kontaktpersonen kl. 10-10.30. Det aftales med kontaktpersonen.

Den anden uge
Mandag og tirsdag: I kommer kl. 8.30 og barnet prøver at sige farvel til mor eller far og er med i institutionens rytme. Barnet spiser med. I går hjem kl. 11.30.

Onsdag: I kommer kl. 8.30 og siger på gensyn. Barnet spiser med, og I henter barnet, når de øvrige børn skal puttes kl. 11.30.

Torsdag: I kommer kl. 8.30 og siger på gensyn. Barnet spiser med og sover i institutionen. Mor eller far kommer hvis det er nødvendigt og det aftales, at I henter barnet, når det vågner.

Fredag: I kommer kl. 8.30 og siger på gensyn. Barnet spiser med og sover i institutionen, og hentes omkring kl. 14.00.

Personalet kan altid putte et træt barn. Vi oplever at børn selv kan regulere deres soverytme i institutionen. Vi orienterer forældrene om barnets sovetider. Vi ringer til forældrene, hvis der opstår noget, som vi undrer os over.

Den tredje uge
Hele denne uge har barnet korte dage i institutionen. Det betyder, at barnet afleveres kl. 8.00 og hentes igen kl. 15.00.