Natur, udeliv og science

Naturen åbner op for mange muligheder for læring og udvikling. Mangeartede naturoplevelser skaber grundlag for barnets forståelse af sig selv og sin omverden, samt interesse for og viden om naturen. Når barnet befinder sig i naturen stimuleres dets krop og sanser – ligesom dets nysgerrighed og følelsesregister udfordres. Naturen åbner op for et læringsrum, hvor flere læreplanstemaer kan komme i spil.

Fælles retning for det pædagogiske arbejde

  • Barnet oplever glæde og udforsker/sanser naturen og dens fænomener
  • Barnet får kendskab til dyr, vejr og planter
  • Barnet oplever og får erfaringer med de fire årstider og mærker, hvad det gør ved dem
  • Barnet opnår respekt for naturen og dets beboer

Sammenhæng mellem læringsmiljøet og barnets læring

  • Vi tager på tur i naturen hele året og i alt slags vejr, så børnene får kendskab til og sanser årstidernes tegn f.eks. kulde, varme, regn
  • Vi snakker og synger om dyr, vejr og årstider
  • Vi er opmærksomme på vejret og sanser naturen´ved at mærke vinden, røre ved jorden, hoppe i vandpytter m.m.
  • Vi viser børnene, hvad der findes i naturen og fortæller om, hvordan man passer på det