Børn med særlige behov

Vi finder børnenes trivsel og udvikling vigtigt i Min Lille Verden, hvorfor vi ud fra observationer og børnebeskrivelser løbende drøfter barnets udvikling og trivsel i vuggestuen. Er vi bekymrede for barnets udvikling og trivsel, fortæller vi forældrene, hvad vi oplever, og hvordan vi kan imødekomme barnets behov bedst muligt. Forældresamarbejdet er vigtigt, så vi sammen kan få en bedre forståelse af barnets situation.

Målrettet indsats
Oplever vi, at barnets udvikling eller trivsel er truet, vil der blive udarbejdet en individuel handleplan på barnet for at få en målrettet indsats i den pædagogiske praksis. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at rette henvendelse til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for råd og vejledning fra bl.a. talehørepædagoger, fysioterapeuter og psykologer, så vi kan tilrettelægge den rigtige indsats for barnet og dermed tilgodese dets behov og støtte det i dets udvikling. Indstillingen til PPR vil altid foregå i samarbejde med barnets forældre, som ligeledes vil få en kopi af den skriftlige indstilling.

Mindre grupper
Vi finder det vigtigt, at barnet grundet dets særlige behov fortsat er inkluderet i børnefælleskabet, da det har stor betydning for både trivsel og udviklingen af barnets kompetencer. Vi forsøger dog at skabe rum for en særlig indsats til børn med særlige behov, bl.a. ved at arbejde i mindre grupper, hvor muligheden for at støtte barnet og dets udvikling er større.