Læreplaner

I vores læreplaner har vi opstillet en række mål, som vi tænker i den daglige pædagogiske praksis og aktivitet. Læreplanerne bidrager til fokus på børnenes læring og udvikling og sikre børnene en række kompetencer, så de får den bedste start i institutionslivet og den senere overgang fra vuggestue til børnehave og skole.
Vi mener, at børnemiljø og læreplaner beriger hinanden og at sammentænkningen øger kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Derfor forener vi både det fysiske- og psykiske børnemiljø i vores arbejde med læreplaner, hvilket ligger til grund for vores organisering af den pædagogiske hverdag og sammensætning af børnegrupper.

Lyst til at lære
Børn i vuggestuealderen lærer hver dag noget nyt – sprogligt, motorisk, socialt og kognitivt. Barndommen er den periode i et menneskes liv, hvor hjernen er i størst udvikling. For at udvikle sig harmonisk skal barnet i denne alder opleve tryghed, hvilket sker ved faste rutiner, aktiviteter og genkendelighed i forhold til andre børn og til voksne. Vi oplever, at børn er nysgerrige af natur og prøver mange ting i løbet af en dag, både alene og sammen med andre børn. Vores opgave er at understøtte og udfordre børnenes lyst til at lære.

Serviceloven anmoder om, at der udarbejdes en pædagogisk læreplan, der behandler følgende temaer:

1) Alsidig personlig udvikling
2) Social udvikling
3) Kommunikation og sprog
4) Krop, sanser og bevægelse
5) Natur, udeliv og science
6) Kultur, æstetik og fællesskab

Læreplanerne opfyldes gennem daglige gøremål
Det er vigtigt, at læreplanerne indgår som en integreret og kontinuerlig del af hverdagen. I Min Lille Verden bestræber vi os på at tænke arbejdet med læreplaner ind i alle dagligdagens aktiviteter – både spontane og planlagte aktiviteter, samt i hverdagens rutiner og gøremål.

Læs mere om hvad vi gør for at understøtte: