Bevidstheden om kulturelle udtryksformer og værdier

Dette tema er bredt og indebærer både kunst, kultur og mennesker. Det er i mødet med andre kulturelle værdier og udtryksformer, at barnet bliver bevidst om egen kultur og de kulturer, det befinder sig i. Ved at skabe traditioner og udvikle en praksis med forskellige kulturelle muligheder, kan børnene blive inspireret til at lege, være medskabende og eksperimentere med de udtryk de møder.

Mål
Vores målsætninger er at:

  • Barnet opnår kendskab til kulturen og værdier i Min Lille Verden
  • Barnet oplever nærmiljøet og dets kulturelle muligheder
  • Barnet motiveres til at udtrykke sig kreativt igennem musik, kunst, billeder m.m.
  • Barnet er medskaber af børnekulturen i vuggestuen

Metode
Vores metode er at:

  • Vi har fokus på de danske højtider, herunder Fastelavn, Påske, Jul og arbejder med temaerne igennem forskellige aktiviteter og udtryksformer
  • Vi synger tidsbestemte sange, holder fødselsdage og laver jule- og påskeklip m.m.
  • Vi tager på tur og besøger de kulturelle tilbud, der ligger i nærmiljøet f.eks. Frederiksberg Have, biblioteket, kirker, ZOO og Landbohøjskolens Have
  • Vi har morgensamling og musik, hvor vi synger traditionelle sange, laver bordteater, spiller på instrumenter og udtrykker os kropsligt igennem musikken
  • Vi præsenterer og stiller forskellige materialer til rådighed for barnets kreative udfoldelser og fantasi f.eks. tegnematerialer, fingermaling osv.
  • Vi skaber tid og rum for børnenes egen legekultur og støtter op om deres initiativer