Dokumentation og evaluering

Vi arbejder med flere forskellige former for dokumentation for at tydeliggøre det pædagogiske arbejde. Vi bruger skriftlig dokumentation for at tydeliggøre vores retning og mål med de pædagogiske aktiviteter og temaer, som vi arbejder med i vuggestuen. Vi udarbejder bl.a. en pædagogisk model på hvert tema, vi arbejder med, som vil være tilgængelig for forældrene, så de har mulighed for at se, hvad børnene oplever i hverdagen, og hvad vores tanker omkring det er.

Den skriftlige dokumentation kommer også til udtryk på et individuelt plan, hvor vi to gange årligt udarbejder en individuel kompetencetavle med udgangspunkt i læreplanstemaerne. Dette giver os et indblik i, hvor det enkelte barn er i sin udvikling, og om barnet har brug for en særlig indsats på et område. Det er vigtigt at pointere, at vi er underlagt tavshedspligt, og at beskrivelser af barnet ikke er offentligt tilgængelige, men et redskab, som vi bruger for at støtte barnet i dets udvikling.

For at give forældrene et billede af, hvad børnene laver i vuggestuen, har vi i forstuen en dokumentationsmappe med billeder, som alle er velkommen til at kigge i. Den har til formål at tydeliggøre arbejdet med læreplanstemaer og er derfor ombygget i et farvekodesystem, hvor hver farve repræsenterer et tema. Derudover har vi en fjersynsskærm, hvor der løbende vises billeder. Har vi lavet noget kreativt med børnene, vil deres produkter udstilles i vuggestuen, så både børn og forældre kan få glæde af at kigge på det.

Dialogisk dokumentation
Vi finder den dialogiske dokumentation vigtig, da ikke alle børn i vuggestuen kan udtrykke sig verbalt, men har brug for en “talsmand”. Det skal forstås som de små hverdagssamtaler, vi har med jer forældre, når I bringer og henter børnene. Har I som forældre interesse i en uddybende samtale, er der mulighed for en forældresamtale, som planlægges med personalet.

Vi evaluerer løbende vores pædagogiske indsats i hverdagen og på personalemøder. Det kan både være evaluering i forhold til en målrettet indsats med et enkelt barn eller vores pædagogiske arbejde i forhold til et tema. Der vil efter hvert endt tema blive udarbejdet en skriftlig evaluering, som vil være tilgængelig for forældrene på tavlen i vuggestuen eller på hjemmesiden.