Barnets alsidige personlighedsudvikling

Den alsidige personlighedsudvikling sker ved, at barnet opbygger og udvikler selvfølelse og tør udfolde sig selv. Det er i samspil med omgivelserne, at barnet udvikler sin personlighed og opnår en god selvforståelse. Det kræver et anerkendende og indlevende miljø præget af trygge og udfordrende hverdagsrammer, hvor barnet kan udforske sig selv, sine medmennesker og sin omverdenen. Fællesskab og leg har ligeledes en stor betydning for en løbende udvikling, da det er herigennem, at barnet lærer at tackle de forskellige situationer og følelser, der opstår som følge heraf.

Mål
Vores målsætninger er at:

  • Barnet støttes i udviklingen af selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed
  • Barnet kan sige til og fra og kender sine egne grænser
  • Barnet kan udtrykke egne følelser og afkode andres følelser
  • Barnet oplever sig selv som et unikt menneske med muligheder, succesoplevelser og betydning for andre

Metode
Vores metode er at:

  • Vi anerkender barnet og er åben over for det, barnet kommunikerer, så det opnår tillid til sig selv og retten til egne følelser, tanker og oplevelser
  • Vi igennem sprog og handling hjælper barnet med at lære sig selv at kende og støtte det i at sige til og fra
  • Vi vil italesætter, spejler og visualiserer følelser og handlinger
  • Vi støtter og opmuntrer barnet til at gøre tingene selv, vejleder og viser hvordan man kan gøre
  • Vi møder barnet med interesse og søger for at tilpasse udfordringer, så barnet oplever at have betydning og succes samt oplevelsen af at høre til