Kommunikation og sprog

Det er i vuggestuealderen at barnet udvikler lyst til at kommunikere, skabe kontakt og gengælde kontakt med kropssprog og et begyndende talesprog. Det er igennem sproget, at barnet bliver i stand til at udtrykke egne tanker, følelser og behov samt være i stand til at forstå andres. Der er ikke kun tale om det verbale sprog, men alle de kommunikationsformer, som barnet har til at skabe kontakt og indgå i socialt samspil med andre. Den sproglige udvikling er en proces, hvor barnet omformer og udvikler sin viden, sin forståelse og sine færdigheder.

Fælles retning for det pædagogiske arbejde

  • Barnet udvikler sit talesprog, ordforråd og udtale
  • Barnet kan forstå kollektive beskeder og handle derefter
  • Barnet lærer at lytte, se og forstå hvad andre kommunikerer verbalt og nonverbalt
  • Barnet kan kommunikere, hvad det ser, oplever og føler

Sammenhæng mellem læringsmiljøet og barnets læring

  • Vi italesætter handlinger og de situationer, der foregår omkring barnet
  • Vi stimulerer sprogudviklingen ved at synge, læse, fortælle, snakke om dagligdags oplevelser og aktiviteter
  • Vi søger for, at ord og handling følges ad
  • Vi er nærværende og tydelige i vores kommunikation både verbalt og nonverbalt og giver barnet tid og mulighed for at udtrykke sig i sit eget tempo