Social udvikling

Barnet tilegner og udvikler sine sociale færdigheder i fællesskaber, socialt samspil og i leg med andre børn og voksne. Det er igennem sociale sammenspil og fællesskaber, at barnet opnår sociale erfaringer og udvikler et socialt handlerum. Det er vigtigt, at barnet udvikler sociale kompetencer, da det gavner barnets deltagelse i fællesskaber. Deltagelse i fælleskaber giver adgang til udvikling af barnets læringspotentialer og højner barnets trivsel i hverdagen.

Fælles retning for det pædagogiske arbejde

  • Barnet oplever sig selv som en del af børnegruppen og lærer at respektere og acceptere andres forskellighed og grænser
  • Barnet lærer at skabe kontakt og lege med andre
  • Barnet udvikler empati og kan opfatte andres behov og følelser
  • Barnet lærer at aflæse andre børn og sociale situationer med henblik på at kunne handle derefter

Sammenhæng mellem læringsmiljøet og barnets læring

  • Vi inddeler børnene i mindre grupper, som tilgodeser det enkelte barn og dets mulighed for at afprøve forskellige roller i fællesskabet og danne gode relationer
  • Vi arbejder med aktivitetsfællesskaber, så alle børn opnår en følelse af at være en del af fællesskabet
  • Vi er opmærksomme på de forskellige læringsrum og deres muligheder for at støtte den sociale udvikling: Børnekulturen, rutinerne og aktiviteterne, hvor barnet støttes i og lærer at vente på tur, være en del fællesskabet og udvikle empati
  • Vi sætter ord på intentioner og handlinger og henleder børnenes opmærksomhed på hinandens følelser og behov
  • Vi guider barnet og viser, hvordan det kan handle i sociale sammenstød